Barvy v našem životě

V tomto pořadu se setkáme s vědci uchvácenými způsobem, jakým člověk vnímá barvy, a zároveň můžeme poznat několik zvláštních lidí, kteří vidí barvy jinak, než je obvyklé. Náš filmový dokument se věnuje vývojovému procesu vidění barev u kojenců, jakož i různým pokusům o nalezení účinné léčby barvoslepých a snahám o pochopení jevu označovaného pojmem synestezie (sdružení vjemů). Zkoumá křížení smyslů, na jehož základě můžeme lépe porozumět paralelám mezi barvami a zvuky či tóny. Prostřednictvím nazírání člověka žijícího v barevném světě se nám tu ve značné míře odhalí vědecké aspekty říše barev.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy