Bojovník se smrtí

Před očima amerického policisty je při nezdařené výměnné akci zabit jeho mentor. V důsledku toho se policista ocitne v Thajsku na temné straně zákona. Ale přestože je na jeho hlavu vypsaná tučná odměna a neustále sílí tlaky, které ho chtějí vyhnat ze země, uzavře spojenectví s pomstychtivým žoldákem, s nímž se dohodne, že vrahy společně vypátrají a předají do rukou spravedlnosti. Na své trestné výpravě jsou však nuceni čelit celé armádě zarputilých zločinců, kteří přísahali, že oba muže zabijí, pokud s nimi ovšem dříve neskoncuje džungle.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy