Fakjú, pán profesor 3

Režie: Bora Dagtekin
Délka: 151 min.

Samozvaný učiteľ Zeki sa snaží pomôcť študentom, ktorých čaká maturita, a škole, ktorej hrozí likvidácia. Je vôbec nejaká nádej, že svojrázny Zeki pretlačí k maturite celú svoju triedu? Prvým krokom je nelegálne čipovanie študentov, aby sa neflákali poza školu. A druhým – výroba imaginárnych školských úspechov. Škole hrozí likvidácia a Zekiho trieda nemusí byť pripustená k maturite. Plán na záchranu reputácie Goetheho gymnázia spočinie na bedrách Zekiho a novej učiteľskej posile, Biggi Enzbergerovej. Obaja spolupracujú na výrobe imaginárnych študentských úspechov, rozvoji krúžkov a podobných aktivitách, ktoré majú zabezpečiť, aby školu pre nízku úroveň výučby a nízky počet študentov nezatvorili. Obľúbený samozvaný učiteľ a bývalý kriminálnik Zeki M?ller musí tretí raz dokázať svoje kvality. Prichádza totiž hodina pravdy. Goetheho gymnáziu ubúdajú študenti a od ďalšieho školského roka mu hrozí zatvorenie. Poradca pre voľbu povolania oznámil Zekiho triede, že študenti po škole nemajú nikde žiadnu šancu a navyše ich teraz čakajú testy, ktoré majú preveriť, či ich vôbec môžu pripustiť k maturite. Medzi učiteľmi aj študentmi zavládne desivá depresia. Pedagógovia sa boja, že prídu o prácu. Študentov prepadne zúfalstvo z toho, že dvere do lepšej budúcnosti sú pre nich definitívne zatvorené. Riaditeľka Gudrun Gersterová všetky tieto starosti s radosťou hodí na krk najmä Zekimu a novej školskej učiteľskej posile, Biggi Enzbergerovej. Majú sa postarať o niekoľko rýchlych a výrazných študentských úspechov, aby zabránili zatvoreniu školy. Študenti Chantal, Danger, Zeynep i Burak však majú okrem nedostatočnej schopnosti vzdelávať sa aj iné, oveľa horšie osobné problémy. Je vôbec nejaká nádej, že Zeki pretlačí k maturite celú svoju triedu 11. B? Prvým krokom je nelegálne čipovanie študentov, aby nechodili poza školu… Nemecká komédia

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy