Jugoslavie v plamenech

Ke zhroucení Jugoslávie ve 20. století vedlo přibližně před sto lety zahájené období naplněné v jihovýchodní Evropě bezpočtem válek a ozbrojených konfliktů. Neuvěřitelně krutá minulost žije na velké části inkriminovaného území v srdcích a myslích obyvatel dodnes a to má za následek neutuchající sérii násilných aktů. Zároveň je to jedním z důvodů, proč v této části světa musí být v neustálé pohotovosti modré barety mírových sil OSN. Vždycky se totiž najde někdo, kdo nedokáže zapomenout na krvavé události minulých let.Tento dokumentární seriál provádí hloubkovou sondu, aby našel nejhlubší příčiny násilných střetnutí a válečných konfliktů. Posouzení jihovýchodoevropské krizové situace napomáhají i zprávy očitých svědků a mezinárodních expertů. Seriál se podrobně zabývá okolnostmi vzniku jihoslovanského státu, periodou Titovy diktatury, válkami v bývalé Jugoslávii v 90. letech minulého století, jakož i vlivem minulosti na současnost.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy