Meč v kameni

Režie: W. Reitherman (Premiéra)
Délka: 77 min.

Anglický král umírá a nezůstává po něm žádný dědic trůnu. V Londýně se v tu dobu objeví zázračný meč zasazený uvnitř kamene s nápisem, který říká, že kdo meč vytáhne, stane se novým králem. Až o mnoho let později se podaří meč vytáhnout dvánáctiletému Artuši, kterému říkají Puchejř. Jenže chlapec touží stát se pážetem a na kralování se necítí připraven… Americký animovaný film .

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy