Mesto 44

Režie: Jan Komasa
Délka: 120 min.

Láska v časoch apokalypsy. Príbeh o sile mladosti v konfrontácii s vojnovým besnením. Film rozpráva príbehy mladých ľudí, ktorí žijú svoje životy tak, akoby každý deň mal byť ich posledný. Nie sú ľahkovážni, ale čelia ťažkej dobe. Píše sa rok 1944, žijú v Nemcami okupovanej Varšave a dejiny im nachystali krvavú a krutú lekciu dospievania. Varšavské povstanie z roku 1944 patrí medzi najpochmúrnejšie kapitoly druhej svetovej vojny. Príbeh skupiny mladých chlapcov a dievčat, ktorí sa ocitnú uprostred vojnovej katastrofy, rozpráva o ich rozhodnutí zapojiť sa do podzemného hnutia odporu, o ich eufórii a odhodlanosti bojovať, ale aj o pochybnostiach a prehlbujúcej sa beznádeji. Hlavným hrdinom je však mesto Varšava, ktoré malo byť vymazané z mapy Európy. Mladí Poliaci vnímajú svoje zapojenie do podzemného hnutia nielen ako vlasteneckú povinnosť, ale aj ako dobrodružstvo, príležitosť pochváliť sa pred svojimi rovesníkmi a zapôsobiť na dievčatá. Flirtujú, predvádzajú sa a robia plány počas odbojového cvičenia, a to všetko bez toho, aby si uvedomovali, že blížiace leto sa stane najťažšou skúškou ich života. A tak netušia, čo pre nich história pripravila. Poľské hnutia odporu a jeho Zemská armáda začali 1. augusta 1944 ozbrojené povstanie, ktoré malo oslobodiť Varšavu z područia nacistického Nemecka. Naši hrdinovia pod vedením charizmatického vodcu Kobry vytvoria jeden z najodvážnejších oddielov povstania. Je medzi nimi aj Stefan Zawadski, ktorý miluje ošetrovateľku Alu, ale zároveň cíti náklonnosť k spolubojovníčke Kame. Sú svedkami aj aktérmi situácií obetovania sa, hrdinstva, ale aj krutosti, zrady a vraždy. Učia sa láske a zistia, čo je to nenávisť. Dejiny im nachystali krutú a krvavú lekciu v dospievaní. Poľský historický romantický vojnový film

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy