Nebezpečný syn

Režie: Liz Garbusová

dokument z produkce HBO, USA, 2018, , , [Full HD] IMDB rating: 6,5 stručná synopse: Tento poučný dokument vypráví příběhy dětí s vážnými emočními poruchami a jejich rodičů, kteří se tváří v tvář omezeným prostředkům a nedostatečné podpoře zoufale snaží svým dětem zajistit vhodnou léčbu dřív, než ublíží sobě nebo ostatním. synopse: Jedno z deseti dětí ve Spojených státech trpí závažnou emoční poruchou a více než 17 milionů jich sužují poruchy psychiatrické. Dokumentární film „Nebezpečný syn“ od oceňované režisérky Liz Garbusové se primárně soustředí na tři rodiny v krizi, z nichž každá bojuje s těžkým duševním onemocněním dítěte a zoufale hledá vhodnou léčbu tváří v tvář omezeným prostředkům a nedostatečné podpoře. Snímek, který je prokládaný rozhovory s odborníky na duševní zdraví a obhájci – včetně dr. Thomase Insela, bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví (National Institute of Mental Health), a Andrewa Solomona, autora knihy ‘Far from the Tree’ – zachycuje koloběh návštěv poradců, užívání léků, hospitalizací a střety s policejními orgány (k přivolání policie se zoufalí rodiče velmi často uchylují až v tom nejkrajnějším případě). Pocit viny a izolace může být pro rodiče zdrcující, stejně jako neustálé obavy, že jejich dítě ublíží sobě nebo ostatním. A přestože léčba často vede ke značnému zlepšení výsledků, vhodná péče představuje luxus dostupný pouze pro ty, kteří si jej mohou dovolit, či pro obyvatele států s bezplatnou nebo cenově dostupnou léčbou. Dokument skýtá intimní pohled na psychiatrické poruchy u dětí a odhaluje trhliny v systému, který nechává příliš mnoho rodin na holičkách, což má potenciálně zničující důsledky.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy