Proslulé atentáty

Spousty archivních materiálů a rozhovorů s historiky, novináři a vědci – tvůrci seriálu Proslulé atentáty na základě soudních spisů, dobrozdání a známých faktů pátrají po motivaci, myšlení a metodách atentátníků. Tento televizní cyklus seznamuje diváky s podrobnostmi nejproslulejších, nejzvláštnějších a nejpřekvapivějších atentátů naší doby. Pachatele řadí k několika typům – k náboženským fanatikům, politickým extrémistům, jedincům stojícím proti společnosti a placeným sabotérům. Popisují i danou záležitost, kterou chtěla určitá osoba nebo skupina tímto osudovým činem vyřešit. Seriál Proslulé atentáty je nadmíru aktuální, protože se zabývá událostmi, jež jsou neodmyslitelné od stavu našeho dnešního světa.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy