Seanie a Flo

Režie: Imogen Murphyová
Hrají: John Connors, Ann Skellyová, Aidan McArdle, Norma Sheahanová

krátký film, Irsko, 2018, , stručná synopse: Seanie je osamělý muž zodpovědný za sběr odpadků, které jsou nelegálně pohazovány na okraji města. Flo je agresivní dospívající dívka, která vykonává trest veřejně prospěšných prací. Dnes spolu oba pracují poprvé… synopse: Seanie je osamělý muž s hraniční poruchou osobnosti, který vyprazdňuje odpadkové koše na odlehlých částech dálnice, kde ještě nebyly postaveny čerpací stanice. Je také zodpovědný za sběr odpadků nelegálně pohazovaných na okraji města. Flo je agresivní dospívající dívka, která vykonává trest veřejně prospěšných prací za své sprejerské prohřešky. Dnes spolu oba pracují poprvé a jejich postoje k odpadkům i k umění nemohou být rozdílnější. Když přistihnou dvojici, která nelegálně vyhazuje odpad na okraji silnice, rozpoutá se zběsilá honička. Krátká komedie Seanie a Flo pojednává o tom, kdy je třeba porušovat pravidla.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy