Tankový prapor

Režie: Vít Olmer
Délka: 77 min.

Filmová komédia nakrútená podľa románu Josefa Škvoreckého rozpráva o službe vlasti, o ľudovo demokratickej armáde na počiatku päťdesiatych rokov, a predovšetkým o strastiach a láskach jedného rotmajstra. Mladý doktor filozofie Daniel „Danny“ Smiřický nastupuje na povinnú vojenskú službu. Pridelia ho k tankovému práporu vo vojenskom priestore Kobylec. Ako veliteľ tanku T-34/85 podstupuje cvičenia, ako kultúrny pracovník organizuje čitateľskú kampaň Fučíkov odznak, a popritom prežíva rôzne príhody z vojenského prostredia 50. rokov. Vo voľných chvíľach spomína na vydatú Lizetku, s ktorou sa v civilnom živote pokúšal nadviazať vzťah. V kasárňach sa zamiluje do manželky jedného z dôstojníkov, Janinky Pinkasovej. Zažije návštevu sovietskeho vojenského poradcu a napokon je očitám svedkom neslávneho konca veliteľa tábora, majora Borovičku. Všetko sa začína vo vojenskom výcvikovom priestore, kde tankista Danny vo chvíľach voľna sníva o svojej neprístupnej pražskej priateľke Lizetke. Relatívny pokoj zavčas rána naruší príchod obávaného majora Borovičku, ktorý dá lekciu najskôr veliteľovi tankového oddielu, kapitánovi Matkovi, potom ostatným dôstojníkom a vojakom. Jediný, kto si vyslúži pochvalu, je Danny, ktorého major Borovička a nový snaživý poručík Prouza poveria, aby zorganizoval čitateľskú kampaň Fučíkov odznak. Vojakom sa, samozrejme, do čítania predpísanej literatúry nechce, a preto musí zasiahnuť kapitán Matka. Po jeho napomenutí je síce účasť v akcii hojná, ale výsledky sú viac než žalostné. Na skúškach dôstojníkov a ich manželiek Dannyho zaujme sympatická Janinka, manželka náčelníka štábu, nadporučíka Pinkasa. Po skúškach ju odprevadí domov a po romantickom rozhovore sa s ňou pomiluje. Počas Dannyho služby v posádkovej väznici dôjde k problémom. Na potrestanie však nie je čas, pretože oddiel sa pripravuje na významnú udalosť, ktorou je príchod sovietskeho poradcu, plukovníka Nikitičenka. Praktická ukážka pripravenosti oddielu sa skončí pohromou, keď krátkozraký rotný Maňas začne z tanku páliť rovno na tribúnu, kde popíja vodku dôstojnícky zbor. A napokon je Danny svedkom neslávneho konca veliteľa tábora, majora Borovičku. Československá komédia

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy