Troja

Režie: Wolfgang Petersen
Hrají: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Brian Cox, Diane Krugerová

epické historické drama, USA/VB/Malta, 2004, , , [DD], [Full HD] IMDB rating: 7,2 stručná synopse: Roku 1193 před Kristem unesl trojský princ Paris ženu Spartského krále Menelaose, krásnou Helenu. Králův hněv vyústil v desetiletou válku mezi nejsilnějším z řeckých měst a Trojany. synopse: Lidé válčí od počátků věků. Někteří kvůli moci, jiní kvůli slávě a ještě jiní kvůli cti… Někteří válčí pro lásku. Brad Pitt hraje v epickém příběhu plném vášně, hrdinství, zrady a války, který si vyprávěly všechny generace už od úsvitu civilizace – v příběhu bitvy o Tróju. Tisíc let před Kristem unáší trojský princ Paris (Orlando Bloom) legendární řeckou krásku Helenu, královnu Sparty (Diane Krugerová). Tak začíná válka vedená hrdiny, jako byli Achilles (Brad Pitt) a Hektor (Eric Bana), která zničí antický svět. Podle Homérovy epické básně Iliada.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy