Utta Danella: Černé zrcadlo

Měla být jen potěšením a rozptýlením ovdovělého majitele s nábytkem. Získala však mnohem víc… jeho lásku, domov i novou rodinu. Německý romantický film (2000). Hrají S. Kirchberger, P. Bongartz, M. Marschall, F. Fitz, M. Oliveri a další. Režie J. Meyer (88 min) (Premiéra) Stárnoucí ovdovělý majitel podniku na výrobu nábytku Karl Ravinski se dostal do potíží a proto se rozhodl pro fůzi se španělskou firmou. Chystá se na Mallorce podepsat smlouvu o sloučení, když se s ním seznámí sympatická Cora Talheim, kterou najal jeho obchodní partner, aby podnikatele rozptýlila. Dívka však Ravinského v poslední chvíli varuje před velkým podvodem a ten je natolik okouzlen její krásou a hrdostí, že se s ní po spontánním rozhodnutí ožení. Tím se však značně zkomplikuje situace v rodině, protože Karlovy děti Felix a Hella nemají o Coře valné mínění a začnou se obávat o své dědické podíly na otcově firmě a majetku. A když nedlouho poté Karl Ravinski zemře na infarkt a Cora vzápětí jen s notnou dávkou štěstí unikne smrti při vražedném přepadení, narazí komisař Graf na pochmurné tajemství, do té doby pečlivě ukryté za rodinnou fasádou…

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy