Válka Winstona Churchilla

Příběh lidské velikosti – příběh, který ukazuje, jak se stal člověk v pravém historickém okamžiku význačnou osobností. Tentýž člověk, kdyby byl nenaplnil svůj osud, by v literatuře figuroval nanejvýš v poznámkách pod čarou, jako neschopný stratég, katastrofální ministr financí a beznadějně zkostnatělý imperialista. Pro Winstona Churchilla válka všechno změnila. Abychom pochopili, jak mohl hrát jediný člověk tak významnou roli v dějinách, oživí seriál okamžiky z jeho dětství, které ovlivnily jeho pozdější rozhodnutí, analyzuje jeho projevy a prostřednictvím bohatého a pestrého výběru archovních záznamů ilustruje válku, kterou musel Churchill podstoupit.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy