Ve stínu věží: Stuyvesantova střední 11. září

Režie: Amy Schatzová

dokument z produkce HBO, USA, 2019, , , [DD Orig.], [Full HD] IMDB rating: 6,3 stručná synopse: Když byla 11.9.2001 napadena Dvojčata, studentům pár bloků vzdálené střední školy Stuyvesant High School zrovna začínala výuka. Dokument, který je založen na blízkém kontaktu s očitými svědky, nabízí jedinečný pohled na tento tragický den. synopse: Když byla 11. září 2001 napadena Dvojčata, studentům pár bloků vzdálené střední školy Stuyvesant High School zrovna začínala výuka. Dokument, který je založen na blízkém kontaktu s osmi mladými očitými svědky, nabízí jedinečný pohled na tento tragický den. Prolínají se v něm záběry útoku s působivými rozhovory s někdejšími středoškoláky, kteří se coby mladí teenageři ocitli v centru nebezpečné zóny a mezi troskami si zoufale klestili cestu domů. Nyní již dospělí lidé, mnozí pocházející z rodin přistěhovalců, s hlubokým pohnutím hovoří o vlně odporu vůči menšinám, jež se po útoku vzedmula, a nezlomném přátelství se spolužáky, díky němuž se jim podařilo tyto těžké časy snáze překonat. Snímek, který vypráví o pocitech mladých lidí v samém epicentru útoků, zkoumá, jak 11. září ovlivnilo životy těchto studentů, a jak i nadále utváří náš svět.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy