Výjimečné manželky

Co znamená být ženou v dnešním světě? Kate Humble je moderní žena, která se stala úspěšnou v relativně rovnoprávné společnosti. Ale v mnoha zemích se tradiční role jednotlivých pohlaví dodnes přísně dodržují a ženy si mohou o rovnoprávnosti pouze nechat zdát. Jinde se zase v důsledku modernizace hranice oddělující tradiční role pohlaví hroutí a s tím zároveň mizí i původní životní styl. Co nám prozrazuje tradiční postavení žen a mužů o daných kulturách? Jak dovedou určité komunity ještě stále fungovat na základě pradávných pravidel a hodnotových žebříčků? A jak se v takových společenstvích ženy cítí?

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy