Zhroucení Třetí říše

O první světové válce, která trvala od roku 1914 do roku 1918, panovalo přesvědčení, že to bude válka, která zabrání vypuknutí jakékoli další války. Ale jak víme z dějepisu, tato věštba se nesplnila. A tak když se otázka válečných reparací a znovudělení světa na nejvyšší míru vyhrotila a od podepsání příměří uplynulo dvacet let, proud událostí se strašlivě zrychlil. Hitlerovskému Německu byla v září 1939 vypovězena válka. Bylo jasné, že Adolf Hitler je ochoten překročit i nejzazší mez; chtěl totiž Německo nejen vrátit na mapu Evropy jako velmoc, se kterou se musí počítat, ale chtěl z něho vybudovat tisíciletou Německou říši. Vypovězení války 3. září v sobě neslo předtuchu dlouhých a těžkých bojů a Hitlerovo rozhodnutí, kterým anuloval smlouvu o vzájemném neútočení uzavřenou se Stalinem, se ukázalo být osudovou chybou, za kterou musel draze zaplatit. Evropa se zmítala ve víru proměnlivých mocenských vztahů a v téže době se tisíciletá říše začala před očima Adolfa Hitlera hroutit.

Přidat komentář

Panorama Theme by Themocracy